LOGO FOMT

HP Nadbor
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

tel. +48 882 116 779

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pod patronatem FOMT

logotyp i tło

AVIA-PROJEKT logo

Zamów bezpłatny biuletyn

Wnioski/postulaty

Międzynarodowej Konferencji „Pomniki dziedzictwa lotniczego Polski”

(Jeżów Sudecki 17-18 października 2013)

Jeżowska karta

 

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji „Pomniki dziedzictwa lotniczego Polski” nawiązując do przesłania zawartego w liście Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, 17 października 2013 r. skierowanego do organizatorów i uczestników Konferencji, w którym Pan Prezydent wyraził uznanie twórcom lotnictwa i podniósł, że zasługują na miejsce w narodowym panteonie, a „pomniki i nekropolie lotników, dawne bazy i lotniska, dokonania myśli technicznej, miejsca triumfów i katastrof, muzea i zabytkowe statki powietrzne – tworzą materialną tkankę pamięci, tradycji i legendy lotnictwa”, o które trzeba „dbać i przechowywać dla potomnych”, postulują, aby:

1. Wobec społecznej potrzeby ochrony materialnego dziedzictwa kultury lotniczej Polski powołać pod auspicjami Fundacji Otwartego Muzeum Techniki interdyscyplinarny zespół, który podejmie inicjatywy na rzecz:

- inwentaryzacji i ewidencji materialnych dóbr kultury lotniczej Polski,

- monitorowania stanu zasobów zabytkowych, materialnych dokumentów dziedzictwa lotniczego kraju,

- opracowywania, w cyklu 3-letnim, Raportu o stanie i ochronie zasobu zabytków lotniczych Polski, prezentowanego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innym instytucjom, krajowym i międzynarodowym, zainteresowanym polskim dziedzictwem lotniczym i jego ochroną.

2. Rekomendujemy władzom państwowym, samorządowym i organizacjom pozarzą­dowym wsparcie inicjatywy środowisk lotniczych stworzenia w Jeżowie Sudeckim, kolebce szybownictwa światowego, Europejskiego Centrum Szybownictwa – międzynarodowego ośrodka szkolenia, sportów i muzealnictwa lotniczego.

   Powołujemy Grupę Inicjatywną Społecznego Komitetu Europejskiego Centrum Szybownictwa w składzie: Stanisław Błasiak, Stanisław Januszewski i Ryszard Witkowski.

3. Pod adresem Państwowej Służby Ochrony Zabytków wnosimy o podjęcie ochrony prawnej, przez wpis do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, dóbr kultury narodowej Jeżowa Sudeckiego, materialnych źródeł dokumentujących rolę jaką twórcy lotnictwa, konstruktorzy, piloci, pracownicy przemysłu lotniczego, działacze odegrali w procesie rozwoju szybownictwa europejskiego, pozostawiając po sobie dzieła znaczące dla tożsamości narodowej.

4. Wnosimy potrzebę ochrony prawnej, przez wpis do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, skweru Gwiazdy Polskiej oraz nazwy Gwiazda Polski, wartości materialnych i niematerialnych stanowiących symbol dokonań myśli naukowej i technicznej II Rzeczypospolitej, której balon stratosferyczny Gwiazda Polski, dla uczczenia 20-lecia niepodległej Polski sięgnąć miał granic kosmosu, znacząc tym wkład Polski i Polaków w rozwój cywilizacyjny świata.

5. Postulujemy uruchomienie przy Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, spadkobiercy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych, studiów wyższych w specjalności obsługi naziemnej małych statków powietrznych, przygotowujących specjalistów do serwisu mechanicznego i elektronicznego lotnictwa ogólnego.

 

Jeżów Sudecki, 18 października 2013

 

Komisja Uchwał i Wniosków

Międzynarodowej Konferencji

„Pomniki Dziedzictwa Lotniczego Polski”

 

 

Stanisław Błasiak

Tadeusz Kaczmarek

Teofil Lenartowicz

Jerzy Musiał

Krzysztof Wielgus

Tomasz Winnicki